• * Besoin de tout Bizi pour réussir le pari de l'EuskoKart

  De : Bizi! [mailto:info@bizimugi.eu]
  Envoyé : dimanche 15 janvier 2017 10:59
  À : duez.alain@ovh.fr
  Objet : Besoin de tout Bizi pour réussir le pari de l'EuskoKart / Bizi! mugimendu osoaren mobilizazioa beharko da Euskokart parioa kausitzeko

   

  Mezu hau ez baldin bada ongi agertzen: hemen klika ezazu
  Si ce message ne s'affiche pas correctement : Cliquer ici

   

  Besoin de tout Bizi!
  pour réussir le pari de l'Euskokart 

  Depuis son lancement en 2013, Bizi s'implique aux cotés de l'association Euskal Moneta sur le projet EUSKO, la monnaie locale, écologique et solidaire du Pays Basque, important outil de relocalisation de l'économie, au service de notre territoire en transition.  

  Aujourd'hui l'eusko est la 1ere monnaie locale complémentaire de France et la 3eme en Europe. Mais l'eusko veut aller encore plus loin, changer d'échelle pour renforcer son impact sur l'économie de notre territoire. En plus des billets, le pari est fait de mettre également en place un système de cartes de paiement numérique : l'euskokart. 

  Le passage à l'euskokart est un défi de taille pour notre territoire (et servira également aux monnaies locales des autres territoires). Il a déjà représenté -depuis déjà 2 ans- un investissement important pour l'association Euskal Moneta, en termes de travail et d'argent : développements informatiques, travail juridique et administratif etc. 

  Deux paris importants : 

  Aujourd'hui, l'enjeu est double : 

  -réussir au plus vite 500 premières ouvertures de comptes Eusko numérique pour démarrer dans de bonnes conditions. Nous appelons tous-tes les adhérent-e-s de Bizi à ouvrir le leur dés que possible en allant sur le lien suivant : www.euskokart.org/ouverture-de-compte.php  

  -réunir la somme de 30 000 euros pour boucler le budget nécessaire à la mise en place du réseau esuko numérique (en complétant l'investissement payant les cartes et les terminaux de paiment). 

  Deux gestes très utiles : 

  Pour cela, l'eusko lancera officiellement un crowdfunding le jeudi 19 janvier. Pour que la mayonnaise prenne en suivant, Euskal Moneta a besoin de deux choses pour lesquelles nous comptons également sur les membres de Bizi : 

  1) des premiers dons (sur le lien suivant : www.euskokart.org) pour que le compteur ne soit pas à zéro (ce qui est démobilisateur) quand l'appel circulera 

  2) d'un relai très actif des premiers mails qui inviteront à donner dans ce crowdfunding. Merci de vous tenir prêt-e-s à faire circuler très largement les mails qui sortiront le 19 janvier. 

  Bizi a décidé de se mobilisera à fond pendant les 2 mois à venir pour aider l'eusko à réussir son pari et à changer d'échelle ! Merci à toutes et tous nos membres et sympathisant-e-s pour leur contribution à cette réussite. 

  Je fais un don :  

  En avant-première un extrait de la vidéo de lancement de la campagne de financement participatif : www.euskokart.org 

  Bizi! mugimendu osoaren mobilizazioa beharko da
  Euskokart parioa kausitzeko  

  2013an Euskal Moneta elkartea sortu denetik geroz, Bizi!k parte hartzen du elkarte horren ondoan EUSKO proiektuan. Tokiko moneta ekologiko eta solidario hau, ekonomiaren bertokiratzeko tresna garrantzitsua da, trantsizioan den gure lurraldearen zerbitzuko.  

  Gaur egun, Euskoa, Frantses Estatuko lehen tokiko moneta da, eta Europa mailan 3 garrena. Baina Euskoak nahi du urrunago joan, eskalaz aldatu gure lurraldearen ekonomian bere eragina indartzeko. Billeteetaz gain, euskokartaren, hots ordainketa numeriokoen egiteko karta sistema baten plantan emaiteko parioa egin da.  

  Euskokartara pasatzea gure lurraldearentzat desafio handia da. Beste lurraldeetako tokiko monetentzat ere lagungarri izanen da. Euskokartarentzat, azken 2 urteetan, jadanik eginak izan dira inbertsio garrantzitsu batzu Euskal Moneta elkartearen lan eta diru kopuru mailan: garapen informatikoa, lan juridiko eta administratiboa, etab.  

  Bi pario garrantzitsu: 

  Gaur erronka bikoitza da: 

  -ahal bezain goiz lortzea Eusko Numerikoaren lehen 500 konduen idekitzea, euskokarta baldintza onetan has dadin. Bizi!ren kideak deitzen ditugu ahal bezain laster beren konduaren idekitzera ondoko loturan klikatuz:www.euskokart.org/ouverture-de-compte.php  

  - karten ordainketa onartzeko makinak eta kartak berak ordaintzen dituen inbertsioa osatzea, eusko numeriokoaren plantan emaiteko, hortarako behar den aintzinkonduaren hesteko 30 000 euro bilduz.  

  Bi jestu biziki balios: 

  Horretarako Euskoak plantan emanen du ofizialki crowdfunding bat ostegunean, urtarrilaren 19an. Proiektuak arrakasta kausi dezan segidan, Euskal Monetak behar ditu bi gauza segidan, eta horretarako Bizi!ren kideengain kondatzen dugu: 

  1) lehen diru emaitzak egiteko (ondoko estekan: http://euskokart.org/eu) kondagailua ez dadin zerotan izan deia hedatua izanen delarik, horrek parte hartzeko gogoa galaraziko bailuke.  

  2) molde aktiboan zuen inguruan pasaraztea crowdfunding-an parte hartzea gomitatzen duten lehen emailak. Milesker aitzinetik prest egoitea ostegunean, urtarrilaren 19an, aterako diren lehen emailen lau haizetara hedatzeko molde zabalean.  

  Bizi!k erabiki du azkarki mobilizatzea datozen 2 hilabeteetan euskoa laguntzeko bere parioa kausitzen eta eskalaz aldatzen! Gure kide eta laguntzaileak eskertuak izan bitez arrakasta horri egiten ahalko duten aportazioaz!  

  Diru emaitza egiten dut:  

  Aitzin agerraldi gisa, hara hemen finantzaketa parte hartzailearen kanpainaren haste gisa egin den bideo baten zatia: http://euskokart.org/eu 

   

  Mezu hau lortu duzu zeren zure helbidea gure email datu basean da. Zure mezuela nahi bauzu datu base honetarik kendu, klika "Zerrendatik kendu" gunean.

  Se désinscrire / Zerrendatik kendu 

  Vous recevez cet e-mail car vous êtes inscrit sur notre liste de diffusion ! Si vous souhaitez vous désinscrire, cliquez sur le lien "Se désinscrire". Notre adresse - Gure helbidea 

  Bizi! 

  20, Cordeliers karrika 

  64100 Baiona